Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

21 Słubice: ul. Kopernika / Wawrzyniaka

Karl Ritter (1877 -   1933)
Ostatnim miejscem zamieszkania we Frankfurcie Karl Ritter (1877 - 1933) by³a dzielnica Dammvorstadt, dzisiejsze S³ubice (dawna Holzhofstraße 18).
Ritter by³ wyuczonym ko³odziejem (rzemieślnik zajmuj¹cy siê wyrobem drewnianych wozów, sañ oraz czêści do nich) i pracowa³ w rodzinnej firmie "Zak³ady Rzemieślnicze Hufschlag & Wagenbau". By³ funkcjonariuszem zwi¹zków zawodowych "Niemieckiego Zwi¹zku Pracowników Bran¿y Drzewnej" oraz prawdopodobnie cz³onkiem SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec). W marcu 1933 roku zosta³ okresowo aresztowany po tym jak w gospodzie wypowiedzia³ siê publicznie niepochlebnie o nazistach.

Za zorganizowanie marszu protestacyjnego 2-ego maja 1933, ponownie zosta³ aresztowany i zes³any do obozu koncentracyjnego w Sonnenburgu (dziś S³oñsk).

Tam późnym latem tego samego roku odebra³ sobie ¿ycie, choæ świadkowie przypuszczaj¹, ¿e skona³ wskutek obozowych tortur.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©