Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

16 Karl-Marx-Straße 184 (dawniej: Richtstr. 37)

Abraham Fellert (1890 -   1943)
Przy ulicy Richtstraße 49 (dziś Karl-Marx-Str.) pracowa³ bezdzietny kawaler Albert Abraham Fellert (1890 - 1943). Od roku 1925 by³ on cz³onkiem KPD (Niemiecka Partia Komunistyczna).

Jako kupiec prowadzi³ sklep z konfekcj¹ mêsk¹, który w roku 1939 zmuszony by³ sprzedaæ. Po pogromie "nocy kryszta³owej" w 1938 trafi³ na krótko do obozu Sachsenhausen. Po wyjściu na wolnośæ z³o¿y³ podanie o wyp³aceniu mu jego oszczêdności z zablokowanego konta w wysokości 433,80 reichsmarek (RM), dziêki którym planowa³ sfinansowaæ swoj¹ emigracjê z kraju.

W roku 1942 Albert Fellert zosta³ jednak ponownie zatrzymany i deportowany do warszawskiego getta, gdzie zmar³ w wieku 53 lat.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

Moses Mamroth (1880 - ?) pochodził z miasta Chełmce koło Inowrocławia i mieszkał od roku 1922 jako sublokator przy Richtstr. 37.

Dnia 2 kwietnia 1942 roku został deportowany do warszawskiego getta.


16 Karl-Marx-Str. 186 (dawniej: Richtstr. 43)

Hedwig Luft (1879 - ?), z domu Heymann, pochodziła ze Stolp (dzisiaj Słupsk) na Pomorzu. Była właścicielką sklepu "Luft & Rosenow - Towary Manufakturowe" przy Theaterstr 6. Wdowa, od 1941 roku mieszkała przy Wollenweberstr 60 („Dom Żydowski”). Pokój dzieliła z pięcioma innymi osobami. Dla upamiętnienia losów jej córki Elsy i zięcia Kurta Fellerta, jak równieżdwojga wnucząt Rity i Lothara, już w roku 2007 zostały ułożone kamienie pamięci przy Karl-Marx-Straße 104.

Hedwig Luft została w roku 1942 deportowana do getta warszawskiego. Trzy miesiące później główny przewodniczący finansowy landu Brandenburgii w Berlinie sprzedał jej meble i inne osobiste rzeczy. Jej syn Günter mieszkał w Zepernick oraz w Berlinie, później wyemigrował do Francji.

Stamtąd, w 1942 roku, został deportowany do Oświęcimia.

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©