Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

15 Brunnenplatz / Karl-Marx-Straße

Julius Rosenbaum (1879 -   1944)
Erna Rosenbaum, geb. Meyersohn (1892 -   1944)
Julius Rosenbaum (1879 - 1944) o¿eni³ siê po raz drugi z Ern¹ Rosenbaum, z domu Meyersohn (1892 - 1944). Mieszkali oni przy ulicy Richtstraße 57 (dziś Karl-Marx-Str.). Julius by³ emerytowanym nauczycielem oraz kantorem w synagodze we Frankfurcie.
W roku 1939 oboje wyemigrowali do Holandii i z tego powodu rok później zostali uznani za bezpañstwowców (nie posiadali ¿adnego obywatelstwa).

W 1943 zostali przeniesieni z obozu Westerborg do obozu Bergen-Belsen.

W styczniu roku 1944 przetransportowano ich do Theresienstadt, sk¹d w październiku 1944 zostali zabrani do Oświêcimia.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

15 Brunnenplatz, tablica pamiątkowa synagogi
(dawniej: Wollenweberstr. 59/60)

Dr. Martin Salomonski (1881 -   1944) 
Quelle: Naoum Cheer, Jüdische Gemeinde Frankfurt (Oder) Dr. Martin Salomonski (1881 - 1944) dorastał w Berlinie. Po studiach w Berlinie i Tybindze oraz w Instytucie Nauk Judaizmu w Berlinie pełnił od 1910 roku funkcję rabina we Frankfurcie nad Odrą.

Podczas pierwszej wojny światowej, w latach 1915 - 1918, słuźył jako rabin polowy. W 1925 roku powrócił do Berlina i od tego czasu piastował funkcję rabina liberalnej gminy źydowskiej. Był bardzo zaangaźowany w sprawy socjalne i kulturalne berlińskiej gminy źydowskiej, a w czasach nazizmu starał się poprzez pozyskiwanie środków zagwarantować byt źydowskich instytucji.

Dr Salomonski miał sześcioro dzieci. 19 czerwca 1942 roku wraz z dwojgiem dzieci, Adolfem Fritzem i Ruth Miriam, został deportowany do Theresienstadt.

Tam równieź działał jako kaznodzieja i nauczyciel aź do jego deportacji dnia 16 października 1944 roku do Oświęcimia, gdzie został zamordowany. Jego dzieci Adolf Fritz i Ruth Miriam zostały równieź zamordowane przez nazistów. Pozostała czwórka dzieci przeźyła na uchodźstwie.

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©