Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

20 Zehmeplatz 14

Rosa Fürst, geb. Stern (1884 -   ?)
Ludwig (1905 -   1945)
Rosa Fürst, z domu Stern, (1884 - ?) by³a ¿on¹ Georga Fürsta, z którym mia³a jednego syna Ludwig (1905 - 1945).

Ludwig by³ adwokatem. Po śmierci swojego ojca w roku 1934 przej¹³ firmê za³o¿on¹ jeszcze przez jego dziadka.

Po tym jak zosta³ zmuszony do sprzedania rodzinnego interesu przeprowadzi³ siê do Berlina, sk¹d w 1943 roku deportowano go "33 transportem wschodnim". Jego matkê Rosê równie¿ deportowano w tym samym roku. Jej późniejsze losy pozostaj¹ nieznane.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©