Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

3 Berliner Straße 31

Adolph Angerthal (1861 -   1943)
Adolph Angerthal (1861 - 1943) by³ wdowcem maj¹cym jednego syna Herberta, któremu to uda³o siê w porê wyemigrowaæ do Palestyny.

Ten ostatni nale¿a³ do grupy uprawnionych do zabierania g³osu we wspólnocie synagogi frankfurckiej. Na liście cz³onków wspólnoty z roku 1925 widnieje on jako dyrektor.

Od września 1942 roku jego ojciec Adolph mieszka³ przy Kurfüstenstraße w Berlinie, jednak¿e na pocz¹tku listopada tego¿ roku zosta³ deportowany do getta Theresienstadt.
Tu zmar³ w wieku 82 lat.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©