Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

11 Naprzeciwko Gr. Müllroser Str. 54 b

Hermann Boian (1893 -   1940)
Hermann Boian (1893 - 1940) po okrutnych doświadczeniach z I Wojny Światowej i pod wp³ywem kontaktów z Miêdzynarodowym Zwi¹zkiem Badaczy Biblii sta³ siê skrajnym przeciwnikiem wojny.

Po przejêciu w³adzy przez nazistów publicznie uzewnêtrznia³ swój sprzeciw przeciwko nazistowskiemu re¿imowi i wojnie w s³owie oraz piśmie. W skutek tego zosta³ aresztowany w 1939 i po wypuszczeniu na wolnośæ zosta³ od razu ponownie zatrzymany przez Gestapo i zabrany do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen.

22 stycznia 1940 roku skona³ padaj¹c ofiar¹ obozowych tortur.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©