Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

8 Franz-Mehring-Straße 9

Lina Herzberg, geb. Cohn (1881 -   ?)
Lina Herzberg (1881 - ?), z domu Cohn, urodzi³a siê we Frankfurcie nad Odr¹ i by³a ¿on¹ kupca Heinricha Herzberga. Ich obu córkom Ruth i Marel uda³o siê wyemigrowaæ do Anglii. Lina Herzberg ¿y³a przy ulicy Theaterstraße 9 (dzisiejsza Franz-Mehring-Str.) do roku 1941, gdzie prowadzi³a wynajem pokoi gościnnych. Później mieszka³a, wraz z piêcioma innymi osobami przy Wollenweberstraße 60.

W roku 1942 zosta³a deportowana do warszawskiego getta a jej dalszy los pozostaje od tego momentu nieznany. Jej nazwisko widnieje uwiecznione na drewnianej tablicy w miejscu pamiêci ofiar politycznych we Frankfurcie nad Odr¹.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©