Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

4 Bischofstraße 41 / Kleine Oderstraße 7

Heinrich Gritschke (1891 -   1934)
19 kwietnia 1934 roku bezpartyjny ślusarz Heinrich Gritschke (1891 - 1934) pad³ ofiar¹ rozruchów z grup¹ cz³onków SA (oddzia³y szturmowe NSDAP-Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników) w jednym z frankfurckich lokali.

Rzekoma obraza jednego z cz³onków SA przez Gritschke sprowokowa³a bójkê. W jej wyniku Gritschke zosta³ dźgniêty no¿em przez obergrupenführera SA Franza Sch. Heinrich Gritschke zmar³ nastêpnego dnia o świcie w korytarzu gospody.

Dziêki wp³ywom NSDAP postêpowanie s¹dowe przeciwko Franzowi Sch. ograniczono jedynie do zarzutu uszkodzenia cia³a ze skutkiem śmiertelnym.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©