Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

18 Puschkinstraße 23 (dawniej: Gelbe Presse)

Walter Korsing (1905 -   1933)
Walter Korsing (1905 - 1933) znany by³ w mieście ze swoich antyfaszystowskich pogl¹dów. Sympatia dla idei socjalistycznej mia³a dla urodzonego Frankfurtczyka raczej pod³o¿e emocjonalne ni¿ teoretyczne podstawy.

19 czerwca 1933 zosta³ z³apany i by³ przeœladowany przez frankfurckich cz³onków SA (oddzia³y szturmowe NSDAP - Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników). Si³¹ próbowano wydobyæ z niego nazwiska cz³onków SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) i KPD (Komunistyczna Partia Niemiec).
Walter Korsing nazwisk nie zdradzi³.

Na szosie w drodze do Lebus, nieuzbrojony Walter Krosing zosta³ dwukrotnie postrzelony przez cz³onków SA.

Po jego zamordowaniu zabójcy oświadczyli, ¿e dzia³ali w samoobronie. Po przejêciu w³adzy przez Nazistów Walter Krosing by³ pierwsz¹ śmierteln¹ ofiar¹ polityczn¹ we Frankfurcie nad Odr¹.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©