Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

2 Bergstraße 17

Max Berlowitz (1889 -   ?) Margarete Berlowitz, geb. Rau (1900 -   ?)
Eugen (1924 -   1992) Julius (1927 -   ?)
Frieda Rau, geb. Lemchen (1874 -   ?)
Max Berlowitz (1889 - ?) i jego ¿ona Margarete Berlowitz (1900 - ?), z domu Rau, mieszkali wraz z synami Eugenem (1924 - 1992) i Juliusem (1927 - ?) przy ulicy Bergstraße.

Ma³¿eñstwo Berlowitz prowadzi³o pierwszy w mieście sklep ze zdrow¹ i ekologiczn¹ ¿ywności¹ oraz wyrobami naturalnymi przy Schmiedegasse 10/11. O losie Maxa i Margarete Berlowitz, a tak¿e jej matki Friedy Rau (1874 - ?), z domu Lemchen, mieszkaj¹cej równie¿ przy Bergstraße 17, wiadomo tylko tyle, ¿e zostali oni w roku 1942 deportowani do Polski.

Eugen Berlowitz wyemigrowa³ jeszcze jako m³ody cz³owiek do Szwecji, a jego brat Julius do Palestyny. Do dziś mieszka on i ¿yje w Tel Awiwie.


360 Grad Animation öffnen/schließen:


2 Bergstraße 185

Karl Sobkowski (1892 -   1937) Przy ulicy Bergstraße 185 mieszka³ Karl Sobkowski (1892 - 1937), który pracowa³ przy bejcowaniu i polerowaniu we frankfurckiej fabryce mebli Mantz & Gerstenberger.

Karl Sobkowski by³ organizatorem i pierwszym przywódc¹ komunistycznego zwi¹zku walcz¹cych na froncie "Roter Frontkämpferbund" (paramilitarny zwi¹zek Niemieckiej Partii Komunistycznej - KPD) we Frankfurcie. W 1926 roku zosta³ pos³em w miejskim parlamencie z ramienia KPD, gdzie energicznie i m¹drze walczy³ o prawa pracowników. W wyniku wypadku przy pracy zosta³ inwalid¹.

Po przejêciu w³adzy przez nazistów, zosta³ w fali pierwszych aresztowañ zatrzymany i skazany za zdradê stanu.

W roku 1934 zosta³ uniewinniony, zmar³ jednak¿e w wyniku maltretowania podczas pobytu w wiêzieniu.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©