Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

1 August-Bebel-Straße 29

Martin Eisenhardt (1877 -   ?)
Dina Eisenhardt, geb. Baumblatt (1879 -   1942)
Martin Eisenhardt (1877 - ?) urodzony w Berlinie, ¿y³ i mieszka³ od roku 1919 we Frankfurcie nad Odrą, gdzie pracowa³ jako kupiec.

Jego ¿ona Dina Eisenhardt (1879 - 1942), z domu Baumblatt, pochodzi³a ze Schweinfurtu. Oboje posiadali ¿ydowskie kenkarty (dowód to¿samości). Ostatnim miejscem zameldowania ma³¿eñstwa by³o mieszkanie przy Rosenstraße 36. Pod tym adresem mieści³ siê jednocześnie szpital ¿ydowski.

W roku 1942 oboje, wraz z innymi 761 osobami, zostali deportowani do Theresienstadt.
26 września 1942 zmar³a tam Dina Eisenhardt.

W maju 1944 roku Martin Eisenhardt, oraz 2500 innych osób, zosta³ przetransportowany do Oświêcimia. Od tego czasu uwa¿a siê go za zaginionego.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©