Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

17 Lindenstraße 29

Nissel Weissmann, geb. Saklikower (1869 -   1942)

Nissel Weissmann (1869 - 1942), wdowa, z domu Saklikower, mieszka³a przy Lindenstraße 17 (dziś nr 29). Jej synowie Emil, Otto i Walter wyemigrowali do Francji i Belgii.

Otto i Walter zostali deportowani i zginêli z rêki nazistów. Emilowi uda³o siê uciec na Korsykê.

W roku 1942 Nissel Weissmann zosta³a przetransportowana do Theresienstadt a nastêpnie deportowana do Oświêcimia, gdzie w tym samym roku zosta³a zamordowana w wieku 73 lat.

Jej córka Herta by³a ¿on¹ tzw. czystej rasy Aryjczyka Maxa Vatera i dziêki temu "mieszanemu ma³¿eñstwu" prze¿y³a zag³adê we Frankfurcie nad Odr¹.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©