Projektbeschreibung
« Mapa kamieni
pamięci

01 August-Bebel-Str.
02 Bergstraße
03 Berliner Str.
04 Bischofstr.
05 Kleine Oderstr.
06 Buschmühlenweg
07 Carthausplatz
08 Franz-Mehring-Str.
09 Franz-Mehring-Str.
10 Fürstenwalder Str.
11 Gr. Müllroser Str.
12 Gubener Str.
13 Huttenstraße
14 Karl-Marx-Str.
15 Brunnenplatz
16 Karl-Marx-Str.
17 Lindenstraße
18 Puschkinstraße
19 Sophienstraße
20 Zehmeplatz
21 ul. Kopernika
22 Karl-Marx-Str.
23 Karl-Marx-Str.
24 Karl-Marx-Str.
25 Karl-Marx-Str.
26 Rosengasse
27 Wollenweberstr.
28 Lenné-Passage
29 ul. Sienkiewicza

9 Franz-Mehring-Straße 4 (dawniej: Theaterstr.)

Albert Hirsch (1894 -   1944)
Albert Hirsch (1894 - 1944), urodzony w Charlottenburgu, w latach 1926-29 ¿y³ we Frankfurcie, gdzie pracowa³ jako kapelan. Hirsch by³ skromnym i lubianym duszpasterzem. Troszczy³ siê o biednych rolników oraz chore i nie ochrzczone dzieci. Ignorowa³ zgromadzenia pañstwowe i nie reagowa³ na hitlerowskie saluty oraz s³ucha³ zakazanych stacji radiowych.

Dla trzymaj¹cych w³adzê taka postawa by³a nie do zaakceptowania i dlatego w roku 1943 zosta³ aresztowany przez Gestapo. Postawiono go przed nazistowskim s¹dem specjalnym i skazano.

Zmar³ w 1944 roku z g³odu i wycieñczenia. By³ jedn¹ z wielu ofiar prześladowanego kościo³a katolickiego.


360 Grad Animation öffnen/schließen:

« Mapa spaceru
(po niemiecku)


Kontakt
Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: info@instytut.net

Bank:
DKB
Bankleitzahl:
12030000
Kontonummer:
1001173325
Betreff:
Jüdisches Frankfurt

Initiativgruppe "Stolpersteine für Frankfurt (Oder) und Slubice"

Stolpersteinbroschüre - broszurka o kamieniach pamięci

Stolpersteine Teil I
Stolpersteine Teil II


Audioguide durch das jüdische Frankfurt (Oder)
(deutsch / 121MB) Impressum  Datenschutzerklärung  Partner copyright by Hibaco 2010-2024 ©